Aanspreekpunt integriteit (API)

We hebben bij Klimclub Hungaria een aanspreekpunt voor integriteit, afgekort  API. Onze API is het centrale aanspreekpunt voor al onze leden, klimmers en ouders. Bij de API kun je (al dan niet anoniem) terecht met vragen of bezorgdheden over situaties waarbij mogelijk grenzen zijn overschreden. Dit kan gaan om psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag of pesten. Maar je kan de API ook contacteren als vertrouwenspersoon. 

We willen dat iedereen binnen onze club zich veilig en gerespecteerd voelt en daarom zijn we toegewijd aan het bieden van een omgeving waarin deze waarden worden gerespecteerd. Onze API is daarbij een belangrijk onderdeel. Het is een laagdrempelige manier om problemen aan te kaarten en vragen te stellen omtrent integriteit of andere zaken die je moeilijk vindt om met andere leden van de club te bespreken

We begrijpen dat het lastig kan zijn om deze gesprekken aan te gaan en daarom is het mogelijk om anoniem contact op te nemen. Het is belangrijk om te weten dat onze API alle informatie vertrouwelijk behandelt. Er wordt geen informatie doorgegeven aan het bestuur van de club of aan wie dan ook. Jouw privacy en veiligheid staan bij ons voorop.

Ook al onze trainers en medewerkers zijn er voor jou. Binnen onze club heerst een open en transparante cultuur waarin we communicatie aanmoedigen en problemen serieus nemen. We benadrukken dat elke persoon binnen onze club verantwoordelijk is voor het creëren van een veilige en respectvolle omgeving. Samen werken we aan het creëren van een omgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

Hier kan je contact op nemen met de overkoepelende API van de klim- en bergsport federatie.